13 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

 

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 13 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 27 Kasım 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.

 

  1. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi.

İkametgâh belgesi.

Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz).

Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

Özel Kişiler İçin Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

Taşınmaz şartnamesi imzalı. 50,00 TL

Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
  2. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Sıra No

ADRES

CİNSİ

ADA/PARSEL

SAATİ

KİRA SÜRESİ

KİRALAMA

BEDELİ

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

Altıntaş Mh.

Yalıtarla Mevkii No:2/1

İşyeri

110/14

200,00 m²

15.00

10 Yıl

Aylık

1.500,00 TL + KDV

5.400,00 TL

2

Güzelyalı Eğitim Mh.  Barış Manço Sk. No:5

Düğün Salonu

2055/1

1.005,48 m²

15.05

10 Yıl

Aylık

15.000,00 TL + KDV

54.000,00 TL

3

Ömerbey Mh.

Sıra Dükkânlar No:1/B

Dükkân

1484/2

12,00 m²

15.10

3 Yıl

Aylık

726,00 TL + KDV

784,00 TL

4

Balabancık Mh Arapyerleri Mevkii

Tarla

126 Parsel

7.000,00m²

15.15

5 Yıl

Yıllık

1.000,00 TL

150,00 TL

5

ÇekriceMh.  Değirmenüstü Mevkii

Tarla

368 Parsel

5.500,00 m²

15.20

3 Yıl

Yıllık

 1.500,00 TL

135,00 TL

6

Mirzaoba Mh.

Nohutbağları Mevkii

Zeytinlik

118/219

693,78 m²

15.25

3 Yıl

Yıllık

400,00 TL

36,00 TL

7

Mirzaoba Mh.

6. Sokak No:2

Daire

107/1

90,00 m²

15.30

3 Yıl

Aylık

350,00 TL

378,00 TL

8

Orhaniye Mh.                  Köy içi No:1

Çay Ocağı

465 Parsel

106,00 m²

15.35

3 Yıl

Aylık

200,00 TL + KDV

216,00 TL

9

Tirilye Mh.  

Değirmenler mevkii No:1

Dükkan

108/2

32,00 m²

15.40

3 Yıl

Aylık

250,00 TL + KDV

270,00 TL

10

Ülkü Mh.

Gümüş Sokak No:45/B

Dükkan

271 Parsel

13,00 m²

15.45

3 Yıl

Aylık

205,00 TL + KDV

221,40 TL

11

Ülkü Mh.

Gümüş Sokak No:45/A

Ofis / Büro

271 Parsel

8,00 m²

15.50

3 Yıl

Aylık

100,00 TL + KDV

90,00 TL

12

Yaylacık Mh. KaraKavaklar Mevkii

Tarla

359 Parsel

9.000,00 m²

16.55

3 Yıl

Yıllık

1.200,00 TL

108,00 TL

13

Yalıçiftlik Mh. Muhtarlık Binası No:2/B

Dükkan

2423 Parsel

15,00 m²

16.00

3 Yıl

Aylık

200,00 TL + KDV

216,00 TL