13 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

                                                                                                      T.C.
                                                                       MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları,belirtilen belediyemize ait 13 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 13 Şubat 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.
 2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. İkametgâh belgesi.
 3. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
 4. Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 5. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi
 6. Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi. Dernekler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatifler için ana sözleşmenin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi
 7. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
 8. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00 TL alındı makbuz karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin ederek. Taşınmaza ait ihale şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanacaktır.
 1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
 3. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Sıra No

ADRES

CİNSİ

ADA/PARSEL

İHALE TARİH&SAATİ

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

Yörükyenicesi Mh. Köpekler Bayırı Mevkii

Tarla

183/225 183/226

11.673,10 m² 7.110,15 m²

13.02.2019 -15.00

10 Yıl

Kiralama Bedeli Yıllık 60.000,00 TL

18.000,00 TL

2

Halitpaşa Mh. Değirmendere Mevkii

Zeytinlik

1182/17

3.485,64 m²

13.02.2019 -15.05

10 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 2.500,00 TL

9.000,00 TL

3

Ömerbey Mh. Sıra Dükkânlar No:1/C

Dükkân

1484/2

12,00 m²

13.02.2019 15.10

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 660,00 TL

712,80 TL

4

Akköy Mh.

Köy içi Mevkii

Çay Ocağı Kahve

151/7

600,00 m²

13.02.2019 -15.15

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 760,00 TL

820,80 TL

5

Altıntaş Mh.
Köy içi Mevkii No:3/1

Daire

933 Parsel

70,00 m²

13.02.2019 -15.20

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 440,00 TL

475,20 TL

6

Altıntaş Mh.
Köy içi Mevkii No:3/2

Daire

933 Parsel

70,00 m²

13.02.2019 -15.25

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 440,00 TL

475,20 TL

7

 Altıntaş Mh.
Erol Uyar Cd. No:29

İşyeri

101/131

210,00 m²

13.02.2019 -15.30

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 750,00 TL

810,00 TL

8

Balabancık Mh.     Köyiçi Mevki No: 1/A

Ev

1406 Parsel

276,00 m²

13.02.2019 -15.35

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 170,00 TL

183,60 TL

9

       Hançerli Mh.       Köy içi Mevkii No:1

Çay Ocağı Kahve

1742 Parsel

185,00 m²

13.02.2019 -15.40

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 325,00 TL

351,00 TL

10

Mirzaoba Mh. 
Köy içi Mevkii No:24

Daire

112/9

70,00 m²

13.02.2019 -15.45

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 225,00 TL

243,00 TL

11

  Mürsel Mh.   
Köy İçi Mevkii No:10

Çay Ocağı Kahve

1138 Parsel

112,00 m²

13.02.2019 -15.50

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 155,00 TL

167,40 TL

12

       Mürsel Mh.        Köy İçi Mevkii No:26

Avlulu Ev

1250 Parsel

150,00 m²

13.02.2019 -15.55

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 170,00 TL

183,60 TL

13

 Mürsel Mh.     
Köy içi Mevkii

Dükkan

1148 Parsel

120,00 m²

13.02.2019 -16.00

3 Yıl

Kiralama Bedeli Aylık 310,00 TL

334,80 TL

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hayri TÜRKYILMAZ

                                 Belediye Başkanı