İhaleler
14
Ocak
2020
Salı

CAM AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İMTİYAZININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

CAM AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İMTİYAZININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

Açık Arttırma

KİK No:
İhale Tarihi ve Saati: 29.01.2020 15:15

14
Ocak
2020
Salı

CAM AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İMTİYAZININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

Açık Arttırma

KİK No:
İhale Tarihi ve Saati: 29.01.2020 15:15