İŞ-KUR 2020-1. Dönem Engelli Projeleri Hibe Desteği Bilgilendirmesi
İŞ-KUR  2020-1. Dönem Engelli Projeleri Hibe Desteği Bilgilendirmesi

          Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik isteklerinin gerçekleşmesi amacıyla sunacakları projelerinin yanında sivil toplum kuruluşları ve kurum ve kuruluşlarımızca engellilerimizin iş bulmasını kolaylaştıracak destek teknolojilerine, engellilerimizin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanması, engellilerimizin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim almalarına imkan sağlayacak ve işgücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla korumalı işyerinin kurulması desteğine yönelik projeler ile eski hükümlü vatandaşlarımızdan kendi işlerini kurmak isteyenlerin projelerine engelli ve eski hükümlü çalıştıramayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonu ile destek verilebilecektir.
          Desteğini amacı; engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmalarına, engellilerimizin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.      
          Engellilerimizin, eski hükümlülerimizin sivil toplum kuruluşlarının, kurum ve kuruluşların hazırladıkları projeleri 18 Aralık 2019 tarihine kadar İŞ-KUR Bursa İl Müdürlüğüne teslim etmeleri halinde değerlendirmeye alınacak olup, başvuru rehberi başvuru formu ve eklerine www. iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.
          Ayrıca il müdürlüğümüzce proje ofisinden de gerekli destek alınabilecektir.