12 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İHALESİ


T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


 

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 12 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Satılmak üzere    09 Ekim 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.

 

  1. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi.

İkametgâh belgesi.

Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz).

Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

Özel Kişiler İçin Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

Taşınmaz şartnamesi alındı makbuzu 250,00 TL

Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
  2. İhale şartnamesinin 5. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

 

 

Sıra

No

ADRES

 

CİNSİ

 

ADA

PARSEL

 

SATILACAK HİSSE

 

 

İHALE

SAATİ

 

MUHAMMEN BEDEL

 

%3 GEÇİÇİ

TEMİNAT

1

Hasköy Mh.

Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/1

565,71m²

15.00

Satış Bedeli

254.569,50 TL

7.637,07 TL

2

Hasköy Mh.               Yedi Kardeş Mevkii

Arsa

119/2

536,62 m²

15.05

Satış Bedeli 241.479,00 TL

7.244,37 TL

3

Hasköy Mh.      

 Yedi Kardeş Mevkii

Arsa

119/3

600,10 m²

15.10

Satış Bedeli 270.045,00 TL

8.101,35 TL

4

Hasköy Mh.      

 Yedi Kardeş Mevkii

Arsa

119/4

600,10 m²

15.15

Satış Bedeli 270.045,00 TL

8.101,35 TL

5

Hasköy Mh.

Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/5

600,09 m²

15.20

Satış Bedeli

270.040,50 TL

8.101,21 TL

6

Hasköy Mh.

Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/6

600,09 m²

15.25

Satış Bedeli

273.040,95 TL

8.191,22 TL

7

Hasköy Mh.

Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/7

632,25 m²

15.30

Satış Bedeli

287.673,75 TL

8.630,21 TL

8

Hasköy Mh.

Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/8

599,99 m²

15.35

Satış Bedeli

269.995,50 TL

8.099,86 TL

9

Hasköy Mh.

Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/9

599,99 m²

15.40

Satış Bedeli

269.995,50 TL

8.099,86 TL

10

Hasköy Mh.

Yedikardeş Mevkii

Arsa

119/10

599,99 m²

15.45

Satış Bedeli

269.995,50 TL

8.099,86 TL

11

Çayönü Mh.

Dedealtı Mevkii

Tarla

145/1

8.804,20 m²

15.50

Satış Bedeli

880.420,00 TL

26.412,60 TL

12

Çayönü Mh.

Dedealtı Mevkii

Tarla

144/1

17.871,09 m²

15.55

Satış Bedeli

1.787,109,00 TL

53.613,27 TL