7 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

T.C.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
 

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 7 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 25 Eylül 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.

 

  1. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi.

İkametgâh belgesi.

Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz).

Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

Özel Kişiler İçin Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

Taşınmaz şartnamesi imzalı. 50,00 TL

Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
  2. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

Sıra No

ADRES

CİNSİ

ADA/PARSEL

SAATİ

KİRA SÜRESİ

Kiralama

Bedeli

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

İpekyayla Mh.

Köyiçi Mevkii No:2

Dükkân

106/23

8,00 m²

15.05

3 Yıl

Aylık

160,00 TL

172,80 TL

2

Mesudiye Mh.

 Çiftlik arkası Mevkii

Tarla

127/36

1.327,07 m²

15.10

3 Yıl

Yıllık

1.500,00 TL

135,00 TL

3

Mirzaoba Mh.

3.Sokak Daire 1

Daire

112/9

70,00 m²

15.15

3 Yıl

Aylık

300,00 TL

324,00 TL

4

Orhaniye Mh.

Köy içi Mevkii No:1

Çay ocağı

460 Parsel

106.00 m²

15.20

3 Yıl

Aylık

320,00 TL

345,60 TL

5

Ömerbey Mh.

Sıra Dükkânlar No:1/B

Dükkân

1484/2

12,00 m²

15.25

3 Yıl

Aylık

726,00 TL

784,00 TL

6

Ömerbey Mh.Belediye İş Merkezi No:32

Ofis/Büro

1458/1

30,00 m²

15.30

3 Yıl

Aylık

 450,00 TL

486,00 TL

7

Ömerbey Mh.

Katlı Otopark No:5/C-1

Dernek Bürosu

1458/1

200,00 m²

15.35

5 Yıl

Aylık

480,00 TL

864,00 TL