KENT KONSEYİ GENEL KURUL İLANI
KENT KONSEYİ GENEL KURUL İLANI


Mudanya Kent Konseyi’nin 2019 Yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2019 Salı günü saat 10:00’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde aşağıda yer alan gündem ile toplanacaktır.  Toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

                                                                                                                                             Hayri TÜRKYILMAZ
                                                                                                                                              Belediye BaşkanıGÜNDEM
1. Açılış- Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3. Mudanya Belediye Başkanı Sn: Hayri TÜRKYILMAZ’ın konuşması
4. Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. bendine istinaden Divan Kurulu’nun seçimi
5.  Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 11/A maddesine istinaden Kent Konseyi Başkanı seçimi
6. Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 1. Bendine istinaden Yürütme Kurulu Üye seçimi
7. Meclis ve Çalışma Gruplarının oluşturulması
8. Dilek, temenniler ve Kapanış