19 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

 

                                 MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait

19 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 24 Nisan 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.

  1. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

 

Nüfus cüzdan fotokopisi.

İkametgâh belgesi.

Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz).

Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

Özel Kişiler İçin Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

Taşınmaz şartnamesi alındı makbuzu 50,00 TL

Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
  2. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
  3. 17-18-19. Sıra numaralı İhaleler Dernek, Vakıf, Birlik ve Kooperatiflere verilmek üzere müracaatlar kabul edilecektir.

 

 

Sıra No

ADRES

CİNSİ

ADA/PARSEL

İHALE TARİH&SAATİ

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

Kiralama Bedeli

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

Altıntaş Mh.

Erol Uyar Cd.No:29

İş Yeri

101 /131

210,00 m²

24.04.2019 - 15.00

3 Yıl

Aylık 750,00 TL

810,00 TL

2

Çayönü Mh.

Köy içi Mevkii

Depo

130/4

71,00 m²

24.04.2019 - 15.10

3 Yıl

Aylık 160,00 TL

172,80 TL

3

Çayönü Mh.

Köy içi Mevkii

Dükkân

111/6

20,00 m²

24.04.2019 - 15.15

3 Yıl

Aylık 225,00 TL

243,00 TL

4

Emirleryenicesi Mh.

Yukarıova Mevkii

Tarla

113/1

28.595,52 m²

24.04.2019 - 15.20

3 Yıl

Yıllık 2.000,00 TL

180,00 TL

5

Emirleryenicesi Mh.

Yukarıova Mevkii

Tarla

113/6

62.758,33 m²

24.04.2019 - 15.25

3 Yıl

Yıllık 8.000,00 TL

720,00 TL

6

Işıklı Mh.

Gökkaya Mevkii

Tarla

1756/1

3.985,80 m²

24.04.2019 - 15.30

3 Yıl

Yıllık 3.000,00 TL

270,00 TL

7

Işıklı Mh.

Karşıbağlar Mevkii

Tarla

1762/1

969,94 m²

24.04.2019 - 15.35

3 Yıl

Yıllık 1.100,00 TL

99,00 TL

8

Mesudiye Mh.

Çiftlikarkası Mevkii

Tarla

127/36

1.327,07 m²

24.04.2019 - 15.40

3 Yıl

Yıllık 1.500,00 TL

135,00 TL

9

Mürsel Mh.

Köyiçi Mevki

Dükkân

1148 Parsel

120,00 m²

24.04.2019 - 15.45

3 Yıl

Aylık 310,00 TL

334,80 TL

10

Yaylacık Mh.              Değirmenönü Mevkii

Zeytinlik

206 Parsel

4.900,00 m²

24.04.2019 - 15.50

10 Yıl

Yıllık 3.000,00 TL

900,00 TL

11

 Ömerbey Mh.

Kapalı Pazaryeri

Büfe

1503/3

27,00 m²

24.04.2019 - 15.55

3 Yıl

Aylık 1.000,00 TL

1.080,00 TL

12

Ömerbey Mh.

Kapalı Pazaryeri

Tuvalet

1503/3

122,00 m²

24.04.2019 - 16.00

3 Yıl

Aylık 800,00 TL

864,00 TL

13

Ömerbey Mh.  

İpar cd. PTT Yanı No:94

İşyeri

1483/1

12,00 m²

24.04.2019 - 16.05

3 Yıl

Aylık 1.100,00 TL

1.188,00 TL

14

Ömerbey Mh. 

İpar cd. PTT Yanı No:96

İşyeri

1483/1

12,00 m²

24.04.2019 - 16.10

3 Yıl

Aylık 1.300,00 TL

1.404,00 TL

15

Ömerbey Mh. 

İpar cd. PTT Yanı No:100

İşyeri

1483/3

12,00 m²

24.04.2019 - 16.15

3 Yıl

Aylık 1.100,00 TL

1.188,00 TL

16

Güzelyalı Mh. 51. Sokak Yeni Çarşı No:1

Çayocağı Tuvalet

 

38,00 m²

24.04.2019 - 16.20

3 Yıl

Aylık 1.000,00 TL

1.080,00 TL

17

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi No:32-A

Dernek Bürosu

1458/1

45,00 m²

24.04.2019 - 16.25

5 Yıl

Aylık 260,00 TL

468,00 TL

18

Çağrışan Mh.

Köy İçi Mevkii

Lokal

1187 Parsel

90,00 m²

24.04.2019 - 16.30

5 Yıl

Aylık 900,00 TL

1.620,00 TL

19

Tirilye Mh.

İtfaiye Yanı

Dernek Bürosu

 

50,00 m²

24.04.2019 - 16.35

5 Yıl

Aylık 250,00 TL

450,00 TL

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayri TÜRKYILMAZ

                                 Belediye Başkanı