ASKI İLANI - KUMYAKA MAH.

Belediyemiz Encümeninin 23.01.2019 tarih, 2019/55 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Kumyaka Mahallesi 108 ada, 461,464,531 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 01.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.