ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH. 1448 ADA

Belediyemiz Encümeninin 16.01.2019 tarih, 2019/35 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi 1448  Ada 1,2,8,17,18,19,21,22,23 ve 24 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 29.01.2019 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.