ASKI İLANI - BURGAZ MAH.
ASKI İLANI - BURGAZ  MAH.

İlçemiz Burgaz Mahallesi 797 ada 4 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/ b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 06.11.2018 tarih ve 2018/241  sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.12.2018 tarih ve 2993 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 28.01.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile belediyemizde ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.