ASKI İLANI - BADEMLİ MAH.

Belediyemiz Encümeninin 09.01.2019 tarih, 2019/11 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi Bademli Mahallesi 1501, 1502, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1560 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 22.01.2019 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.