Lütfen bekleyin... Yükleniyor.
 
Türkiye sağlıklı kentler birliği

Mudanya Sağlıklı Kentler Birliği Projesi

Mudanya'nın sağlıklı kent olması yolunda Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine 4. Faz 2003-2004 dönemi içerisinde 15.01.2006 tarihinde Mudanya Belediyesi İlçe Meclis kararı alınarak başvuruda bulunulmuştur. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 23.01.2006 Ocak toplantısında Mudanya'nın üyeliği oylanarak kabul edilmiş ve Mudanya 19. belediye olarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine kabul edilmiştir.

Geçmişine sahip çıkan ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışı ile temiz çevre, düzenli altyapısı, rahat ulaşımı, kültürel ve sosyal aktiviteler, her yönden öncü ve örnek bir kent oluşturma yolundaki çabalarıyla Mudanya Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliğine katılmıştır.

Bu anlamda, modern ve sağlıklı bir kent oluşturma yolunda yürürken tüm vatandaşların yeme-içme, barınma, iş, sağlık, eşitlik ve güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını, yaşam alanlarının en iyi seviyeye ulaştırılmasını ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda herkes için kaliteli bir yaşamı hedefleyen Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Sağlıklı Kentler Projesi aynı hedefleri taşıyan Mudanya için büyük bir önem taşımaktadır.

Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörlüğü Çalışmaları

Mudanya Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörlüğü kurularak Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Neşe Türeyengil Mudanya İlçe Meclis Kararı ile Mudanya Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörlüğüne atanmıştır.

Mudanya Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörlüğü bu toplantılara katılmıştır:

  • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği bünyesinde yapılan Bursa SED Toplantısı
  • Eskişehir Fiziksel Aktivite Toplantısı (Nisan 2006)
  • Avanos Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Proje Döngüsü Eğitimi
  • Aydın 2. Yıl Konferans Toplantıları (Eylül 2006)

Mudanya Proje Koordinatörlüğü tarafından sağlıklı yaşlanma konusunda, yapımı devam eden M. Agah Bursalı Huzurevi ile ilgili proje hazırlanarak Aydın toplantısında birlik üyelerine sunulmuştur. Yüzde otuzuna yakını 65 yaş üstü insanlardan oluşan Mudanya İlçesi sağlıklı yaşlanma konusunda örnek kentlerden biri olarak gösterilmiştir.

Mudanya Sağlık Platformu

Mudanya Belediyesi bünyesinde kurulan Proje Koordinatörlüğünde Mudanya Sağlık Platformu oluşturulmuştur. Sağlıklı bir kentin ilk hazırlayıcıları olan sağlık profil ve sağlık gelişim planı oluşturularak, bu plan ışığında ortak ve hedef projeler hazırlanmaktadır. Toplum katılımı deneylerin paylaşımı, birleşmiş bilincin oluşturulmasında yurttaşlar ve kurumlar olarak Mudanya için el ele bulunulmaktadır. Kent sağlığı profilinde yapılan tespitler ışığında Mudanya'nın plan ve program çerçeveleri oluşturulacaktır.

Kent sağlığı planının üretilmesi bir kentin sağlık vizyonunun elde edilmesi için amaçladığı adımları ortaya koyar. Dünya Sağlık Örgütünün herkes için sağlık stratejisini yerel duruma adapte eder. Planlamanın önemli iki özelliği kapsamlı ve sektörler arası işbirliğidir.

DSÖ ve TSKB'nin işbirliği ve yerel yönetimlerde eğitim, araştırma ve finans kaynağı olarak Mudanya için tüm kurumların desteğine ve kapsamlı projelere ihtiyaç vardır. Mudanya İlçesi yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Bursa ilinin de banliyösü durumundadır. Bu projeler Mudanya için gelecekte yapılabileceklerin bir taahhüdü olarak Mudanya sakinleri ile birlikte hazırlanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

E-Belediye

Hizmet Rehberi

Zabıta

İmar ve Planlama


 

Mudanya Belediyesi

Şükrüçavuş Mah., Mustafakemalpaşa Cad., No: 10, 16940, Mudanya, Bursa.
Telefon: (+90 224) 5441650
Faks: (+90 224) 5441657
E-posta: bilgi@mudanya.bel.tr
Site tasarımı: Yakamoz.net
Her hakkı saklıdır. © 2009