Lütfen bekleyin... Yükleniyor.
 

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Umuma Açık İçkili Dinlenme ve Eğlence Yeri Açma

Aranacak şartlar

 1. 21 yaşını bitirmiş olmak
 2. İşletme iznini 2'den fazla iptal ettirmemiş olmak
 3. İçkili yer bölgesi dahilinde olmak
 4. Genel sağlık, ahlak, güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde olmak.
 5. Eğitim amaçlı yerlerden 100 mt. uzakta olmak

İstenecek belgeler

 1. Dilekçe
 2. Tapu fotokopisi (işyerine ait)
 3. Kira ise kira sözleşmesi
 4. Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. İkametgah (karakol onaylı)
 7. TC kimlik no
 8. Adli sicil belgesi
 9. Mesafe krokisi
 10. Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 11. Sicil tasdiknamesi
 12. Esnaf odası kaydı
 13. İşyeri ve şahıs için sağlık raporu
 14. Yangın tüpü faturası (adına kesilmiş)
 15. Kat mülkiyetine tabi iş yeri ise alınması gereken izin
 16. Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin
 17. Karayolu trafik güvenliği gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin
 18. Şirket ise şirket ana sözleşmesi
 19. İmza sirküleri
 20. Devir ise devir dilekçeleri
 21. Devir ise işyeri sahibi ile devir alanın aralarında yaptığı devir sözleşmesi
 22. Plastik telli dosya (2 adet)
 23. 3 adet renkli resim

E-Belediye

Hizmet Rehberi

Zabıta

İmar ve Planlama


 

Mudanya Belediyesi

Şükrüçavuş Mah., Mustafakemalpaşa Cad., No: 10, 16940, Mudanya, Bursa.
Telefon: (+90 224) 5441650
Faks: (+90 224) 5441657
E-posta: bilgi@mudanya.bel.tr
Site tasarımı: Yakamoz.net
Her hakkı saklıdır. © 2009