Cenaze Defin İşlemleri
Mezarlık Servisi
Belediyemiz Büyükşehir Belediyesine bağlandıktan sonra İlçemiz Belediyesince 02/08/2005 tarihinde kurulan Mezarlıklar Amirliği ilçemiz merkezinde bulunan Merkez Mezarlığı ve yeni bağlanan mahallelerde bulunan mezarlıklarla birlikte dört mezarlıktan sorumludur. Bunlardan Bademli Mezarlığı 13 dönüm olup ileriki gülerde düzenleme parsellere bölme çalışmalarına başlanacaktır. Ülkü Mahalle Mezarlığı20 dönüm olup yaklaşık 3 dönümüne defin yapılmıştır. Hasköy Mahallesi Mezarlığı 10 dönümdür yaklaşık 4 dönümüne defin yapılmıştır.
Bu mezarlıklara belediyemiz mezarlıklar amirliğine müracaat ederek definler yapılmaktadır.
Mezarlıklar Biriminin başlıca görevleri
•Mudanya İlçe Belediyesi hudutları içerisinde bulunan halkımıza cenaze hizmeti vermek.
•Belediyenin mülkü olan mezarlıklarda mezar yeri tahsis etmek.
•Mezar üst yapı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek.
•Defter kayıtlarını tutmak.
•Yeni mezarlık alanları tahsis ederek hizmete açmak.
•Fakir ve kimsesiz cenazeleri ücretsiz defin etmek.
Definde yapılması gerekenler
Sadece belediyemiz mezarlıklar amirliğine ölüm raporu ile müracaatınız yeterlidir. Gerekli işlemler burada personelimiz tarafından yapılır.
Bizi (+90 224) 544 54 44  numaralı telefondan arayarak gerekli bilgileri alabilirsiniz.
Mezarlık ücretleri
Mezar kazma ücreti0 - 7 yaş (7 yaş dahil)Ücretsiz
8 yaş ve büyükler40 TL
Parselizasyonu yapılmış (beher kabir için ) aile kabirleri önceden tahsisinde : 1.300 TL
Parselasyonu yapılmış beton kapaklı mezarların önceden tahsisinde1. : 800 TL
Fakir olduğunu yazılı olarak beyan edenlerden,
özürlü olduğunu belgeleyenlerdenÜcret alınmaz
Cenaze defne açık bütün mezarlardan,
parselizasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için
bir defaya mahsus olmak üzere onarım izin ücreti, 2. sınıf mezarlar için : 230 TL
Cenaze defne açık bütün mezarlardan,
parselizasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için
bir defaya mahsus olmak üzere onarım izin ücreti, (0-4 yaş dahil) : 90 TL
Cenaze defne açık bütün mezarlardan,
parselizasyon dışında kalan yerlerden bir mezar için
bir defaya mahsus olmak üzere onarım izin ücreti, (5-7 yaş dahil) : 120 TL
Cenaze kaldırma ücretleri
Belediye tarafından kaldırılanlar 
(Cenazenin bulunduğu yerden alınıp belediyemize ait gasilhanede yıkanması 
kefenlenmesi, tüm nakliye ve cenaze levazımatı, mezar kazma dahil ) : 170 TL
Araçlarını İlçe belediyelerinden temin eden veya cenaze nakil işini
kendi araçlarıyla yürüten vatandaşların cenazelerinin Belediyemize ait
gasilhanelerinde yıkanması, kefenlenmesi, tüm cenaze levazımatı ve mezar kazma dahil. : 100 TL
Fakir olduğunu yazılı olarak beyan edenlerden,
yasa ile belirlenen oranda %40 ve üstü olarak kabul edilen ve özürlü olduğu belgelenenlerden 
cenaze kaldırma ücreti ana başlığı altındaki tarifede belirtilen ücretler alınmaz- TL
Fakir olduğu yazılı olarak beyan edilen,
beyanın aksi tespit edildiği taktirde alınması gereken ücretler 2 kat cezalı olarak tahsil edilir.
Yerel ve genel afet durumunda, afete maruz kalanlardan
cenaze kaldırma ücreti ana başlığı altındaki tarifede belirtilen ücretler alınmaz.
Cenaze nakli ücretleri (Talep halinde)
Cenazenin araçla camiden alınıp mezarlığa götürülmesi : 50 TL
Cenazenin ev veya hastaneden alınıp camiye götürülmesi : 50 TL
Cenazenin evden alınıp camiye kadar getirilmesi ve
müteakip mezarlığa götürülmesi : 70 TL
Şehirlerarası cenaze nakli icap ettiğinde ilk çıkış ücreti : 50 TL
İlaveten Km. başına gidip-gelme munzam ücreti1. : 30 TL
Mezar yapan firmalara verilecek yetki belgesi ücreti
Mudanya Belediyesine bağlı bulunan mezarlıklarda ticari olarak mezar inşaa etmek
isteyen kişi ve firmalardan mezar yapabilmeleri için beher mezar başına : 150 TL
Mudanya Belediyesine bağlı bulunan mezarlıklarda ticari olarak mezar bakım,
temizlik, ağaç dikim ve mezar üstü yeşillendirme işi yapmak isteyen
kişi ve firmalardan söz konusu işleri yapabilmeleri için beher mezar başına : 150 TL
Anne, baba, eş, çocuk ve yakınlarının mezar yerini ticari gaye dışında inşa etmek,
bakım temizlik ve yeşillendirme işini yapmak isteyen mezar sahiplerinden ücret alınmaz.
Not: Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
Cenaze aracımız yeni alınmış olup klimalıdır, uzun yollarda kullanıma müsaittir.
Mezarlıklar Müdürlüğü hizmetlerini 24 saat kesintisiz olarak sürdürmektedir.
2010 yılı ücret tarifesinde diğer tüm ücretler ayrınılı olarak belirtilmiştir.