ASKI İLANI - BADEMLİ MAHALLESİ 1408,1409,1534,1542 nolu parseller

Belediyemiz Encümeninin 22.05.2019 tarih, 2019/259 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi 1408,1409,1534,1542 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 24.05.2019  tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.