ASKI İLANI - GÖYNÜKLÜ MAH. 304,897,981 ve 1026 NOLU PARSELLER

Belediyemiz Encümeninin 13.03.2019  tarih, 2019/137 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi 304,897,981 ve 1026 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 08.04.2019 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.