ASKI İLANI - BURGAZ MAH. 2084 ADA

Belediyemiz Encümeninin 27.03.2019 tarih, 2019/171 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 2084 ada, 115,116 ve 186 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 04.04.2019 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır