ASKI İLANI- YÖRÜKALİ ve MÜRSEL MAHALLELERİ

 Belediyemiz Encümeninin 13.03.2019 tarih, 2019/138 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Yörükali Mahallesi 742 parsel ile Mürsel Mahallesi, 1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375 -1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-139 2-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-14 09-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1 426-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448- 1449-1460-1461-1462-1605-1606-1607-1608-1609-1610 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 03.04.2019 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.