ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH.2355 ADA
ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH.2355 ADA

İlçemiz Ömerbey Mahallesi 2355 adanın kuzeydoğusundaki park alanıa trafo alanı işlenmesine ilişkin imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/ b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.01.2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.02.2019 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 21.03.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile belediyemizde ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.