20 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ

 

    MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 20 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 20 Mart 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.

 

  1. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi.

İkametgâh belgesi.

Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).

Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

Taşınmaz şartnamesi alındı makbuzu 50,00 TL

Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti –Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı  sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.

     
  2. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

Sıra No

ADRES

CİNSİ

ADA/PARSEL

İHALE TARİH&SAATİ

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

Kiralama Bedeli

 

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

Altıntaş Mh.

Erol Uyar Cd.No:29

Depo

101 /131

85,00 m²

20.03.2019 - 15.00

3 Yıl

Aylık 150,00 TL

162,00 TL

2

Altıntaş Mh.

Garipler Sk. No: 20-B

Daire

101/131

70,00 m²

20.03.2019 - 15.05

3 Yıl

Aylık 400,00 TL

432,00 TL

3

Altıntaş Mh.

Garipler Sk. No: 20-A

Daire

101/131

25,00 m²

20.03.2019 - 15.10

3 Yıl

Aylık 70,00 TL

75,60 TL

4

Altıntaş Mh.

Garipler Sk. No: 20

Daire

101/131

25,00 m²

20.03.2019 - 15.15

3 Yıl

Aylık 70,00 TL

75,60 TL

5

Bademli Mh.

Eski Zabıta Noktası

İş Yeri

 

35,00 m²

20.03.2019 - 15.20

3 Yıl

Aylık 1.515,00 TL

1.636,20 TL

6

Çayönü Mh.

Köy içi Mevkii

Dükkân

111/6

20,00 m²

20.03.2019 - 15.25

3 Yıl

Aylık 225,00 TL

243,00 TL

7

Çepni Mh.

İsakdede Mevkii

Tarla

154/1

616,15 m²

20.03.2019 - 15.30

3 Yıl

Yıllık 885,00 TL

79,65 TL

8

Emirleryenicesi Mh. Yukarıova Mevkii

Tarla

113/6

62.758,33 m²

20.03.2019 - 15.35

3 Yıl

Yıllık 12.200,00 TL

1.098,00 TL

9

Emirleryenicesi Mh.              Yukarıova Mevkii

Tarla

113/1

28.595,52 m²

20.03.2019 - 15.40

3 Yıl

Yıllık 3.550,00 TL

319,50 TL

10

 Esence Mh.

Göktepe Mevkii

Tarla

1873 Parsel

5.300,00 m²

20.03.2019 - 15.45

3 Yıl

Yıllık 1.500,00 TL

135,00 TL

11

Işıklı Mh.

Gökkaya Mevkii

Zeytinlik

1756/1

3.985,80 m²

20.03.2019 - 15.50

3 Yıl

Yıllık 5.770,00 TL

519,30 TL

12

Işıklı Mh.  

Gökkaya Mevkii

Zeytinlik

1756/2

916,46 m²

20.03.2019 - 15.55

3 Yıl

Yıllık 1.000,00 TL

90,00 TL

13

Küçükyenice Mh.                Köy içi Mevkii No:1

Çay Ocağı

 

104,00 m²

20.03.2019 - 16.00

3 Yıl

Aylık 470,00 TL

507,60 TL

14

Yaylacık Mh.

Değirmenönü Mevkii

Zeytinlik

206 Parsel

4.900,00 m²

20.03.2019 - 16.05

10 Yıl

Yıllık 5.000,00 TL

1.500,00 TL

15

Yörükyenicesi Mh.

Köyiçi Mevkii

Depo

135/1

32,00 m²

20.03.2019 - 16.10

3 Yıl

Aylık 155,00 TL

167,40 TL

16

Güzelyalı Mh. 51. Sokak Yeni Çarşı No:2

Dükkan

 

20,00 m²

20.03.2019 - 16.15

3 Yıl

Aylık 500,00 TL

540,00 TL

17

Ömerbey Mh.

Sıra Dükkanlar No:1-C

Dükkan

1484/2

12,00 m²

20.03.2019 - 16.20

3 yıl

Aylık 660,00 TL

712,80 TL

18

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi Kat:3 No:79

Ofis – Büro

1458/1

18,00 m²

20.03.2019 - 16.25

3 Yıl

Aylık 250,00 TL

270,00 TL

19

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi Kat:5 No:114

Ofis – Büro

1458/1

18,00 m²

20.03.2019 - 16.30

3 Yıl

Aylık 250,00 TL

270,00 TL

20

Hasanbey Mh.

Hal Çarşısı No:8/23

Dükkan

1020/24

20,00 m²

20.03.2019 - 16.35

3 Yıl

Aylık 1.100,00 TL

1.188,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Hayri TÜRKYILMAZ

                                 Belediye Başkanı