ASKI İLANI - MÜRSEL MAH.
ASKI İLANI - MÜRSEL MAH.

İlçemiz Mürsel Mahallesi 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, ve 1646 parsellere ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/ b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 07.12.2018 tarih ve 2018/268 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.01.2019 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 19.02.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile belediyemizde ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.