ASKI İLANI - BURGAZ MAH. 2115 ADA

Belediyemiz Encümeninin 13.02.2019 tarih, 2019/76 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 2115 ada 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 19.02.2019 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.