ASKI İLANI - Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı
ASKI İLANI - Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi kapsamında onaylanan “Güzelyalı Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nı 26.12.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmştır.