ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH.1600 ada
ASKI İLANI - ÖMERBEY MAH.1600 ada

İlçemiz Ömerbey Mahallesi 1600 adanın kuzeyindeki park alanına ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 05.10.2018 tarih ve 2018/219  sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.11.2018 tarih ve 2711 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 25.12.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile belediyemizde ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.