ASKI İLANI - KUMYAKA MAH. 118 - 119 ada
ASKI İLANI - KUMYAKA MAH. 118 - 119 ada

İlçemiz Kumyaka Mahallesi 118 ada 2 ve 3 parseller, 119 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parsellere ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/ b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 05.10.2018 tarih ve 2018/224 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.11.2018 tarih ve 2711 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 25.12.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile belediyemizde ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.