ASKI İLANI - HAS MAH. 1123 ve 1124 parseller
ASKI İLANI - HAS MAH. 1123 ve 1124 parseller

İlçemiz Has Mahallesi 1123 ve 1124 parsellere ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 
8/ b maddesine göre 
Mudanya Belediye Meclisi'nin 05.10.2018 tarih ve 2018/213 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.11.2018 tarih ve 2711 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 25.12.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile belediyemizde ve belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.