ASKI İLANI - BURGAZ MAH. 2084 ADA, 115 -116 PARSEL

Belediyemiz Encümeninin 03.10.2018 tarih, 2018/700 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Burgaz Mahallesi 2084 ada, 115 ve 116 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 09.08.2018 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.