ASKI İLANI - ÇAĞRIŞAN MAH. 132 ADA 2 - 839- 842- 843 ile 844 PARSELLER

Belediyemiz Encümeninin 06.06.2018 tarih, 2018/403 sayılı kararı ile onaylanan Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi 132 ada, 2 parsel ve 839,842,843 ile 844 nolu parselleri kapsayan şuyulandırma alanında 3194 sayılı kanununun 18.maddesine göre düzenlenen harita hesap ve cetvelleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 21.06.2018 tarihinden başlamak üzere 1 ay süre ile askıya asılmıştır.