ASKI İLANI - ÇAĞRIŞAN MAH. 211 -212 ADA 1 PARSEL
ASKI İLANI - ÇAĞRIŞAN MAH. 211 -212 ADA 1 PARSEL

İlçemiz Çağrışan Mahallesi 211 ada, 1 parsel ve 212 ada 1 parsele ait imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine göre Mudanya Belediye Meclisi'nin 02.03.2018 tarih ve 2018/51 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 19.04.2018 tarih ve 1024 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesine istinaden 29.05.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemiz internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.