Meclis Kararları

17-05-2018

MECLİS KARAR ÖZETİ 08.05.2018

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 08.05.2018 SALI GÜNÜ SAAT: 11.00’ DA YAPTIĞI 2014/ 2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (47) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI      :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                      :  GELMEYEN ÜYELER                                      :

Erkan ALTINTAŞ                                            Özgür ÖZKUMİT                                                           

Akın POROY                                                  Fatih ŞENÖZ

Erdal AKTUĞ                                                 Metin UYANIK

Zeynep ŞEN                                                                         

Hayati SAMAST                                        

Hüseyin ESEN

Servet USTA                                                                       

Ali POLAT                                                                                      

Ozan EROĞLU                                                              

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN                                                                                                   

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (22) mevcut,  (3) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (22) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2018/116; Plan ve Bütçe Komisyonunun 2018/93 sayılı 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) fıkrası ve 64.maddesine istinaden Gider Kaleminin oybirliği ile kabulüne, Gelir Kaleminin de madde madde oylanması sonucunda oybirliği ile kabulüne, Mudanya Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının tasdikinin yapılmasına, Mudanya Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

  KÂTİP ÜYE                                    KÂTİP ÜYE                                             MECLİS BAŞKANI

  Hayati SAMAST                              Hüseyin ESEN                                      Hayri TÜRKYILMAZ

             Belediye Başkanı