Meclis Kararları

17-05-2018

MECLİS KARAR ÖZETİ 04.05.2018

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 CUMA GÜNÜ SAAT: 15.00’ DE YAPTIĞI 2014/ 2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (47) NCİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 1.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI                       :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                         :  GELMEYEN ÜYELER                                          :

Erkan ALTINTAŞ                                               Özgür ÖZKUMİT                                                  

Akın POROY                                                     Hüseyin ESEN       

Erdal AKTUĞ                                                     Andaç AKENGİN

Zeynep ŞEN                                                      Dergah Mansur ALKAN                

Hayati SAMAST                                                  

Servet USTA                                                                         

Ali POLAT                                                                                       

Ozan EROĞLU                                                                

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN                                                                                                      

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Fatih ŞENÖZ

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin UYANIK

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (21) mevcut,  (4) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (21) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ 2018/93; Başkanlık Makamının 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Raporunun görüşülmesi sonucunda; Mudanya Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının 08 Mayıs 2018 Salı Günü Saat 11.00’ de yapılacak olan Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde görüşülmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2018/94; Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün E.10096 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına "Zeytin Dalından Sofralara" başlıklı bir proje sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasında, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve projeye ilişkin belgeleri imzalamaya yetkili Mudanya Belediye Meclis Üyesi Hayati SAMAST’ ın temsil ilzama yetkili kişi olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3 NCÜ MADDESİ - 2018/95; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün E.10409 sayılı Araç Alımı ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4 NCÜ MADDESİ - 2018/96;  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün E.6114 sayılı Satış ve Kiralama ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; Evrakın incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5 NCİ MADDESİ - 2018/97; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.11152 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; İlçemiz Bademli Mahallesi 1419 Parsel ve 309 Parselin Batısındaki Park Alanına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili 1 Adet Askı İtirazının incelenmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6 NCI MADDESİ - 2018/98; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9679 sayılı Ticari Alanlar ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; 9679 Sayılı Mehmet ŞAHİN' e ait İlçemiz Çağrışan Mahallesi ile ilgili talebin incelenmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 7 NCİ MADDESİ - 2018/99; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.9893 sayılı Ticari Alanlar ile ilgili yazısının görüşülmesi sonucunda; 9893 Sayılı ARİS Konut Yapı Kooperatif' e ait İlçemiz Eğitim Mahallesi ile ilgili talebin incelenmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8 NCİ MADDESİ - 2018/100; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.11103 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Celal GÖKDAĞ' a ait İlçemiz Çağrışan Mahallesi 1621 Parsele ilişkin evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9 NCU MADDESİ - 2018/101; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Uluslararası Müzik ve Halk Dansları Festivali ile ilgili 2018/90 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; 03 Temmuz 2018 – 23 Temmuz 2018 tarihleri arasında BUDVA – KARADAĞ, PRAG – ÇEK CUMHURİYETİ ve OHRİD – MAKEDONYA’ da yapılacak festivallere katılmaları için Güzelyalı Gençlik Spor Kulübü, Güzelyalı Halk Dansları Topluluğunun ekli listedeki Sorumlu ve Dansçılarına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrası gereği, GRİ (Hizmet) Pasaport çıkartılmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10 NCU MADDESİ - 2018/102; Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Cadde-Sokak İsmi Verilmesi ile ilgili 2018/87 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Göynüklü Altıntaş Mahallesinde bağlantı yolu isimlendirilmediği tespit edildiğinden, Göynüklü Altıntaş Yolu Caddesi olarak isimlendirilmesinin uygun olduğuna, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) fıkrası gereği, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11 NCİ MADDESİ - 2018/103; İmar Komisyonunun 2018/89 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1601 Ada, 2 Parselin Doğusuna ilişkin İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12 NCİ MADDESİ - 2018/104; İmar Komisyonunun 2018/75 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Halitpaşa Mahallesi 1185 Ada, 16 Parsel ve 1190 Ada, 35 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili Komisyon Raporunun aynen kabulüne, evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13 NCÜ MADDESİ - 2018/105; İmar Komisyonunun 2018/68 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Kumyaka Mahallesi 139 Ada 10 ve 13 Parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14 NCÜ MADDESİ - 2018/106; İmar Komisyonunun 2018/66 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1511 Ada, 1 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15 NCİ MADDESİ - 2018/107; İmar Komisyonunun 2018/67 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Yalı Mahallesi 1811 Adanın doğusundaki “Açık Pazar Yeri” fonksiyonlu alana ilişkin plan değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16 NCI MADDESİ - 2018/108; İmar Komisyonunun 2018/26 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Bademli Mahallesi 1214, 1215 ve 1216 Parsellere ilişkin İmar Planı talebi ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17 NCİ MADDESİ - 2018/109; İmar Komisyonunun 2017/347 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, İlçemiz Mürsel Mahallesi 742, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1459, 1460, 1461, 1462, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609 ve 1610 parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18 NCİ MADDESİ - 2018/110; İmar Komisyonunun 2018/74 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Ömerbey Mahallesi 1501 Ada, 14 Parsele ilişkin İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili evrakın incelenmesine devam edildiğinden dolayı İmar Komisyonuna iade edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19 NCU MADDESİ - 2018/111; İmar Komisyonunun 2018/88 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1562 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b fıkrası gereğince onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20 NCİ MADDESİ - 2018/112; İmar Komisyonunun 2018/69 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Çağrışan Mahallesi 419 Parselin doğusundaki park alanında, Siteler Mahallesi 1917 Ada 19 Parselin kuzeyindeki park alanında, 1941 Adadaki park parselinde, Eğitim Mahallesi 2041 Ada 2 Parselin kuzeyindeki park alanında, Siteler Mahallesi 1930 Adadaki park parselinde, Eğitim Mahallesi 2009 Ada 27 Parseldeki park alanında, Eğitim Mahallesi 2001 Ada 1 Parseldeki çocuk bahçesi alanında, Eğitim Mahallesi 2017 Adadaki park parselinde, Eğitim Mahallesi 1987 Ada 57 Parselin batısındaki park alanında, Burgaz Mahallesi 2327 Adanın güneyindeki park alanında, Burgaz Mahallesi 2100 Adadaki park parselinde, Burgaz Mahallesi 2130 Ada 14 Parselin güneyindeki park alanında, Burgaz Mahallesi 2130 Ada 14 Parselin kuzeyindeki park alanında, Burgaz Mahallesi 2130 Ada 2 Parseldeki park alanında, Burgaz Mahallesi 2140 Ada 7 Parseldeki park alanında, Burgaz Mahallesi 2084 Ada 81 Parseldeki yeşil alanda, Burgaz Mahallesi 2084 Adadaki park alanında, Burgaz Mahallesi 2339 Adadaki park parselinde, Burgaz Mahallesi 2369 Ada 9 Parselin güneyindeki park alanında, Burgaz Mahallesi 2079 Ada 6 ve 7 parsellerdeki park alanında, Burgaz Mahallesi 2080 Ada 1 Parseldeki park alanında, Altıntaş Mahallesi 112 Adadaki park parselinde, Altıntaş Mahallesi 120 Ada 2 Parselin doğusundaki park alanında, Altıntaş Mahallesi 46 ve 47 Parsellerdeki park alanında, Altıntaş Mahallesi 98 ve 99 Parsellerdeki park alanında, Altıntaş Mahallesi 182 Parseldeki park alanında ve Burgaz Mahallesi 2342 Adanın güneyindeki çocuk bahçesinde trafo alanı işlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi ile ilgili evrakın incelenmek üzere İmar Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havalesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21 NCİ MADDESİ - 2018/113; İmar Komisyonunun 2018/73 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Göynüklü Mahallesi 112 Ada, 1 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22 NCİ MADDESİ - 2018/114; İmar Komisyonunun 2018/49 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Çağrışan Mahallesi 62, 63, 249, 1036, 1465, 1284 Parseller ve 103 Ada, 1 Parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği talebinin uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23 NCÜ MADDESİ - 2018/115; İmar Komisyonunun 2018/70 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Halitpaşa Mahallesi 1276, 1294, 1528 ve 1529 Parsellere ilişkin 21.12.2017 tarih 3663 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan İmar Planı Değişikliğine ilişkin yapılan 3 (Üç) Adet Askı İtirazının incelenmesi sonucunda Askı İtirazlarının uygun olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

      KÂTİP ÜYE                                     KÂTİP ÜYE                                   MECLİS BAŞKANI
         Hayati SAMAST                            Servet USTA                               Hayri TÜRKYILMAZ

         Belediye Başkanı