Meclis Kararları

17-04-2018

MECLİS KARAR ÖZETİ 11.04.2018

MUDANYA BELEDİYE MECLİSİNİN 11.04.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 11.00’ DA YAPTIĞI 2014/ 2019 SEÇİM DÖNEMİNİN (46) NCI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

BELEDİYE VE MECLİS BAŞKANI           :  Hayri TÜRKYILMAZ

 

GELEN ÜYELER                                         :  GELMEYEN ÜYELER                                          :

Erkan ALTINTAŞ                                              Özgür ÖZKUMİT                                                              

Akın POROY                                                     Fatih ŞENÖZ          

Erdal AKTUĞ                                                     Metin UYANIK

Zeynep ŞEN                                                                          

Hayati SAMAST                                        

Hüseyin ESEN

Servet USTA                                                                         

Ali POLAT                                                                                       

Ozan EROĞLU                                                                

Fatih PULAT

Kadir KAHRAMAN                                                                                                      

Mevlana ŞİMŞEK                                                 

Hasan ER

Andaç AKENGİN

Kadir DOKTUR

Mehmet KALDIRIM

Dergah Mansur ALKAN

Yaşar ARDIÇ

İsmail Hakkı KARAARSLAN

Metin BAĞCI

Mustafa AY

Mahmure UÇAR

 

Belediye Meclisi (22) mevcut,  (3) ekseriyetle toplandı. Oturum açıldı. Toplantıya mevcut (1) Başkan ve (22) Meclis üyesinin gelmiş olduğu Tutanakla tespit edildi.

 

GÜNDEMİN 1 NCİ MADDESİ – 2018/ 91; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.9385 sayılı yazısının görüşülmesi sonucunda; Belediyemize ait 2017 Yılı Faaliyet Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (a) fıkrası gereği CHP Gurubu (Hayri Türkyılmaz, Erkan Altıntaş, Akın Poroy, Erdal Aktuğ, Zeynep Şen, Hayati Samast, Hüseyin Esen,  Servet Usta, Ali Polat, Ozan Eroğlu, BAĞIMSIZ Üyeler: Metin Bağcı, Mustafa Ay, Mahmure Uçar – 13 KABUL), (AK Parti Grubu: Fatih Pulat, Kadir Kahraman, Mevlana Şimşek, Hasan Er, Andaç Akengin, Kadir Doktur, Mehmet Kaldırım, Dergâh Mansur Alkan, MHP Grubu: Yaşar Ardıç, İ.Hakkı Karaarslan – 10 RED) oyçokluğu ile kabulüne (13 Kabul-10 Red), Mudanya Belediye Meclisinin 11.04.2018 tarihli Nisan Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşiminde karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2 NCİ MADDESİ - 2018/ 92; İmar Komisyonunun 21.03.2018 tarih ve 2018/ 44 sayılı Raporunun görüşülmesi sonucunda; Komisyon Raporunun aynen kabulüne, Bademli Mahallesi 1314 Parsele ilişkin imar planı değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda, Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 09.04.2010 tarih 2008/769 Esas, 2010/222 sayılı Kararı, Danıştay Altıncı Daire’nin 08.04.2014 tarih 2010/11105 Esas, 2014/2822 sayılı kararı ve 01.02.2017 tarih 2014/10080 Esas, 2017/634 sayılı kararına istinaden talebinin uygun olmadığına, Mudanya Belediye Meclisinin 11.04.2018 tarihli Nisan Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

  KÂTİP ÜYE                                    KÂTİP ÜYE                                             MECLİS BAŞKANI

 

 Hayati SAMAST                              Hüseyin ESEN                                        Hayri TÜRKYILMAZ

                    Belediye Başkanı